Pripravení
meniť Slovensko

Už rok nás dusí pandémia Covid-19.
Nie je však jediná.

V našej krajine už pridlho zápasíme s pandémiou korupcie a klientelizmu, ku ktorým sa pridala epidémia populizmu a neodbornosti.
Žijeme v napätí a neistote.  

S tým sa nemôžeme zmieriť. Každý z nás potrebuje nádej a dobré riešenia, ako z toho von. 

Chceme pomôcť obnoviť dôveru v správu vecí verejných, lebo sme najbližšie pri ľuďoch a túžime, aby na Slovensku mohli žiť dôstojne.  

Alternatíva existuje.

3 výzvy pre našu krajinu

1

.

Len poctivou prácou obnovíme dôveru

Sú aj politici, ktorým sa dá veriť.
Riadeniu dáme systém, odbornosť a úctu k ľuďom. 

Ponúkame slušný a konštruktívny prístup.
Ochránime krajinu od ďalších experimentov a extrémov. Zapojíme do riadenia viac odborníkov. Oprieme sa o tých, ktorí už preukázali svoje schopnosti, poznajú problémy ľudí a získali si ich dôveru na regionálnej či komunálnej úrovni. Bezobsažný marketing a hľadanie vnútorných i vonkajších nepriateľov nikdy nenahradia konkrétne riešenia pre ľudí. 

Vidíme, že antisystém z princípu nedokáže zaviesť systém.
Bez systému nie je možné dobre spravovať krajinu. Tzv. antisystémové strany, postavené na marketingu, bez skúseností, jasného programového a odborného zázemia, nedokážu prinášať zodpovedné riešenia. Doplácame na to všetci. 

Slovensku pomôže poctivosť a stavanie na hodnotách, nie spochybňovanie osvedčených strán. Skratky v konečnom dôsledku neprinesú dobro. Vieme, o čom hovoríme.

Len hlbokou sebareflexiou a poctivou prácou sme dokázali dať nový impulz nášmu hnutiu.
Iba poctivou prácou dokážeme obnoviť dôveru aj celoslovensky. Sme pripravení pomôcť meniť našu krajinu. 

2.

Ľudia čakajú, že politici im budú nablízku

Sme najbližšie pri ľuďoch v malých dedinkách i veľkých mestách a poznáme ich reálne problémy. Budeme riešiť, čo ľudí naozaj trápi tam, kde žijú. 

Posilníme regióny, mestá a obce.
Ich dôležitosť i schopnosť postarať sa o svojich obyvateľov ukázala pandémia ešte viac. Musíme dokončiť reformu verejnej správy a jej decentralizáciu. Verejné služby tak priblížime k ľuďom tam, kde žijú a pracujú.

Naším plánom je zaviesť 8 volebných obvodov pre voľby do NR SR a umožniť ľuďom v regiónoch zvoliť si svojho poslanca.
Profitovať z toho budú občania cez priame spojenie s parlamentom. 
Verejní činitelia musia počúvať ľudí a poznávať ozajstné problémy neustále, nie iba pred voľbami, alebo keď to vyhovuje osobným ambíciám. Mať na národnej úrovni zástupcov zo svojho regiónu je základ pre to, aby sa viac prepojili prijímané zákony s každodenným životom.

Ľudia si musia vedieť nájsť prácu v dostupnej vzdialenosti bez toho, aby sa dlhodobo odlúčili od rodiny.
Podporíme rozvoj regiónov s cieľom vytvárať pracovné príležitosti, posilniť slobodné podnikanie a zlepšiť dopravnú dostupnosť a infraštruktúru. 

3.

Žiť so cťou tam, kde je náš domov

Urobme zo Slovenska dobré miesto pre život. S úctou voči všetkým, s vďakou rodinám.

Nastavíme systém, ktorým sa postaráme o zdravie každého občana.
Kvalitná zdravotná starostlivosť nesmie byť iba pre vyvolených. Pandémia nás naučila, že ani najdokonalejšie prístroje nezachránia životy ľudí, keď ich nemá kto obsluhovať. Zlepšíme sociálne a pracovné podmienky pre zdravotníkov a zastavíme ich odchádzanie z krajiny. 

Predložíme také zákony, ktoré prinesú sociálnu spravodlivosť a pomôžu rodinám.
Aby mal každý rovnakú šancu na dôstojný život a dokázal zabezpečiť seba i svojich blízkych. Vo väčšej slobode podnikania a menšej byrokracii. S úctou voči každému povolaniu a každému odpracovanému roku života. S adekvátnym ohodnotením obety za výchovu každého dieťaťa. Výchova detí nie je len hodnota sama osebe, ale je aj jasne vyčísliteľná pre spoločnosť.

Presadíme projekty, ktoré umožnia ľuďom zaobstarať si kvalitné a dostupné bývanie tam,
kde majú svoje korene, rodinné zázemie a dokážu udržiavať zdravé medzigeneračné vzťahy. Namiesto opúšťania rodičovských domov umožníme ich cenovo výhodnejšiu a ekologickejšiu obnovu (modernizáciu). Zároveň podporíme rozvoj a výstavbu nájomných bytov. Aby nemusela každá mladá rodina začínať pod ťarchou hypoték či v nedôstojných bytových podmienkach.

Predstavíme systém takého vzdelávania, ktoré ďalším generáciám zvýši šance na uplatnenie.
Výmena okien a nová fasáda škôl nestačia. Pri vzdelávaní musíme kompletne zmeniť prístup. Sme za investovanie do ľudského kapitálu – najprv do pedagógov a cez nich do detí a mladej generácie. Odvďačia sa za to celej spoločnosti. Potrebujeme rovnako šikovných a poctivých majstrov, ako aj múdrych vzdelancov, ktorí nebudú nútení hľadať uplatnenie za hranicami Slovenska.

Podporíme striebornú ekonomiku, ktorá so seniormi počíta ako s aktívnou zložkou spoločnosti a v ktorej nájdu profesionálne uplatnenie aj mladší.
Faktom je, že populácia starne. Seniorom poskytneme sebarealizáciu a dôstojný život aj v posproduktívnom veku a umožnime im požívať zaslúžený rešpekt v krajine, ktorú vytvárali a stále je ich domovom.

Slovensko je nádherná krajina.
Vždy budeme rozumne chrániť životné prostredie, aby bolo pre ďalšie generácie darom, nie časovanou bombou.

Hospodárstvo krajiny je vystavené mnohým rizikám.
Prinesieme také prístupy, ktoré ho ochránia a pomôžu mu rásť. Podporíme malé a stredné podniky, služby a cestovný ruch. V dobe rastúcej automatizácie a robotizácie procesov podporíme systematickú rekvalifikáciu pracovníkov.

V KDH máme skúsenosti ako žiadna iná politická strana a po hlbokej reflexii – poučení i hrdí na to dobré – sme pripravení meniť Slovensko. Či už tá príležitosť príde o mesiac alebo o tri roky.

Od začiatku pandémie prinášame konkrétne riešenia a cez našich členov intenzívne pomáhame ľuďom v ich mestách a obciach zvládať ťažkú situáciu. Naštartovať popritom hnutie s novými impulzmi, nastaviť si dôkladne zrkadlo a pripraviť novú cestu, to všetko chcelo svoj čas.

V najbližšom období ukážeme, čo pre to vieme a musíme urobiť. Máme radi konkrétne riešenia, postupne prinesieme 7 zásadných pre pomoc ľuďom. 

Sme pripravení urobiť zo Slovenska dobré miesto pre život.

Alternatíva existuje.

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.